Mens skolen på Gossen har fått sin drømmeskole takket være enstemmige bevilgninger fra politikerne, sliter skolen i Julsundet med dårlige arbeidsforhold og resultater.

I 2013 ble Gossen barne- og ungdomsskole ferdigstilt til en pris av utrolige 304 millioner kroner. Dette gjorde den til en av Norges mest moderne og kostbare skoler. Fem år senere, da Julsundet skole og flerbrukshus skulle bygges, ble arkitekttegningene vraket på grunn av for lavt budsjett på 128 millioner kroner. Politikerne var ikke villige til å strekke seg utover kostnadsrammen. Som et resultat fikk fastlandet ikke sin etterlengtede drømmeskole.

Sissel Kvist Foto: Privat

Den manglende satsingen på skolen på fastlandet, har ført til en rekke negative konsekvenser for elevene. Dårlige fasiliteter og udaterte læringsmiljøer påvirker deres trivsel og motivasjon. Studier har vist at et stimulerende og moderne læringsmiljø har en positiv effekt på elevenes læring og prestasjoner. Når elevene ikke har tilgang til gode ressurser og infrastruktur, blir de satt i en ulempe sammenlignet med sine jevnaldrende på Gossen. Dette er urettferdig og undergraver prinsippet om likhet i utdanningssystemet.

Ikke bare elevene lider under den ulike standarden på skolen, men også lærere og andre tilsatte blir rammet. Dårlige arbeidsforhold og utdaterte fasiliteter, gjør det vanskelig for lærerne og andre tilsette med å utføre jobben sin på en tilfredsstillende måte. Et inspirerende og moderne arbeidsmiljø, er avgjørende for å tiltrekke seg og beholde dyktige lærere og andre tilsette. Den nåværende situasjonen med lærerflukt og høy turnover på fastlandet, er et tydelig tegn på at noe må gjøres for å bedre forholdene.

Det er en uheldig situasjon når enkelte deler av kommunen får tilgang til alle nødvendige ressurser, mens andre lider under dårlige forhold. I dette tilfellet er det tydelig at øy- befolkningen får tilgang til det de trenger, mens fastlandsbefolkningen ikke får de samme mulighetene.

Det er spesielt urettferdig når det gjelder utdanning, da alle elever i kommunen burde ha likeverdige muligheter til å lære og utvikle seg uansett hvor de bor. Det er ikke bare urettferdig, det er også skadelig for samfunnet på sikt. Utdanning er nøkkelen til å bygge en sterk og bærekraftig framtid, og det er derfor viktig at alle elever får de samme mulighetene til å lære og utvikle seg.

Julsundet skole bærer allerede preg av betydelig plassmangel både for elever og lærere. Derfor vil jeg som flere andre, foreslå, at det bør bygges en ny ungdomsskole; for eksempel der gamleskolen står i dag. Da kan gode fasiliteter som gymsal, bibliotek, musikkrom og kantine, fortsatt benyttes av ungdomsskole-elevene i nåværende nybygg.

Sett i lys av at innbyggerne i Julsundet, teller over en tredjedel av befolkningen og står for befolkningsveksten i Aukra kommune, er det ikke urimelig at det bygges flere møteplasser for oss som bor her. I denne sammenhengen er det mulig å tenke et sambygg med en framtidig ungdomsskole.

Jeg vil oppfordre politikerne i Aukra kommune til å se på fordelingen av økonomiske midler og sørge for at alle deler av kommunen får tilgang til de ressursene de trenger. Det er ikke akseptabelt at noen elever skal få tilgang til drømmeskoler, mens andre må lide under dårligere forhold. Vi må sikre at alle elever i Aukra kommune får likeverdige muligheter til å lære og utvikle seg, uavhengig hvor de bor.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal