Stemningen har snudd fra fortvilelse til optimistisk håp om at den viktigste vegforbindelsen øst-vest i Møre og Romsdal, europaveg E136, kan bli forbedret i løpet av noen få år. Denne uka har ledere fra det statlige selskapet Nye Veier AS vært på befaring langs E136 fra Bjorli til Vestnes. I tillegg har de deltatt på folkemøte på Åndalsnes, fagseminar og møte med regionrådene i Romsdal og på Sunnmøre og den fylkeskommunale ledelsen for samferdsel.

Det er ikke til å komme bort fra at mange var skeptisk da Stortinget i juni i fjor bestemte at Nye Veier AS skulle overta ansvaret for å utbedre E136 fra Statens vegvesen. Fortsatt er ingen byggearbeider kommet i gang i Romsdalen, men det skjer svært oppløftende ting som tenner nytt håp om bedre veg.

Det kan høres ut som et paradoks at krigen i Ukraina og knapphet på stål kan få fart på vegutbedringen i Romsdalen.  Bygg- og anleggsbransjen opplever at prisene på armeringsstål og andre stålprodukt har økt med rundt 40 prosent fra 1. mars til 1. april. Også prisen på betong skyter i været.

Det er dårlig nytt for samferdselsprosjekt der det skal bygges nye bruer, tunneler eller ferjekaier. For E136 sin del innebærer dette at alle tanker om en tunnel for å erstatte veg i dagen i den bratte stigningen øverst i Romsdalen, er helt uaktuell. Derimot kan markedsprisene på stål og betong bli en god hjelper.  Nye Veier AS ser på om det kan bygges krabbefelt og rette ut E136 øverst i Romsdalen som et eget prosjekt.  Bedre nyhet kunne ikke Nye Veier-lederne kommet med.

Et samlet Møre og Romsdal står bak kravet om at den viktige eksportvegen mellom Vestnes og Dombås må bli bedre. Alle hendelsene denne siste vinteren har vært nye påminnelser om en helt uholdbar situasjon, med dårlig framkommelighet, vogntog som verken kommer seg opp eller nedover dalen, og store forsinkelser.

For næringslivet betyr hver time der E136 er stengt, store økonomiske tap. Transportører har regnet på det. Blir et vogntog fullastet med laks til det asiatiske markedet heftet fem timer i kø, kan tapet bli mer enn ti million kroner! Bedre beskrivelse av hvor viktig det er å ha åpen og trygg veg, får vi neppe.

Nye Veier AS forstår hvor store samfunnsøkonomiske interesser som står på spill. Når dette fylket står samlet bak E136, må det føre til fortgang i utbedringene. Krabbefeltet og rettere veg øverst i Romsdalen var anslått å koste rundt 500 millioner kroner. Styret i Nye Veier AS trenger ikke å nøle med å gi klarsignal for utbygging av denne vegen.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal