Statsminister Jonas Gahr Støre samlet denne uka regjeringsmedlemmene til konferanse på Klækken Hotell utenfor Hønefoss. Her starter arbeidet med å sette sammen det neste budsjettet. Krigen i Ukraina skaper stor bekymring, og gir samtidig en rekke nye utfordringer som må håndteres. Disse må balanseres opp mot lovnadene som ble presentert på veg til regjeringskontorene.

Igjen kommer regjeringa til å bli møtt av sine egne slagord. Høge bensinpriser, økte matvarepriser og prispress går rett på folks lommebok. Det kan bli krevende å holde igjen på pengebruken. Klarer de ikke det blir resultatet fort nye rentehopp. Ved inngangen til forhandlingene var flere Senterparti-politikere klare i sin anbefaling. De mener at regjeringa nå må inn med tiltak for å kompensere for høge bensinpriser. Lysskiltene som viser opp mot 25 kroner literen for drivstoff er for mange en daglig påminnelse på situasjonen. Igjen blir det diskusjon om hvilke tiltak som treffer best.

Norge må stille opp for Ukraina, og menneskene som nå er på flukt. Dette innebærer at regjeringa må sette av penger til å ta imot flyktninger i kommunene. Samtidig må se framover, og komme i forkant på hvordan man kan hjelpe det krigsherja landet i fortsettelsen. Norge har lang tradisjon for å stille opp i slike kriser, og det er viktig at dette blir synlig i budsjettet. Norge er et land som har gode muligheter til å bidra. Samtidig må man se på hva krigen krever av investeringer innen beredskap og sikkerhet.

Over tid har det vært en ambisjon om å løfte klimasaka. Ved inngangen til forhandlingene sa statsministeren at klimasaken fortsatt skal prioriteres. Sjøl om det er krevende er det viktig at regjeringa klarer å løfte de store sakene. Sjøl om presset blant enkelte velgergrupper kanskje er størst på bensinpriser. Dette vil kreve både politisk mot og godt samarbeidsklima innad i regjeringa.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal