Inntektsfordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge