Møreaksen er vegen som går på vestsiden av Molde sentrum, med bro over til Otrøya og tunnel under Tautra, som kommer opp på Vik i Vestnes.

Romsdalsaksen går fra Hjelvika via bro til Sekken og videre med bro til Veøya og bro til Sølsnes og er også planlagt med en bro omtrent der ferga Grønnes - Lønset gikk i gamle dager.

I Møre og Romsdal er følgende partier for Møreaksen: Venstre, Høyre, KrF, AP og SP. Fortsatt ferge: Rødt, SV og MDG. For Romsdalsaksen: INP.

Frp er litt vanskeligere, for de sier ikke hva de er for, de sier bare hva de er mot, og de er mot Møreaksen. Hva de er for, kan kanskje de selv svare på?

Men er det et aksevalg? Møreaksen ble vedtatt som trase for kryssing av fjorden, av Stortinget allerede i 2014. Og har siden den gang vært under detaljert planlegging og fått en plass på NTP med intensjon om oppstart og finansiering. Møreaksen er en delstrekning på prosjektet “Fergefri E-39” og er et statlig prosjekt. Dette finansieres over statsbudsjettet og ikke av fylkeskommunen.

Så saken er egentlig ferdig diskutert, selv om det fortsatt er mange som ønsker omkamp eller at den ikke bygges i det hele tatt. Det eneste som kan “stoppe” Møreaksen er et brakvalg i stortingsvalget om to år, hvor Frp, finner flertall med INP, Rødt og SV. Men de bryr seg like lite om aksevalg på Hamar, som du bryr deg om togspor i mjøsbyen. Kampen om aksene er strengt tatt ferdig - det er egentlig bra, for det er ingenting som er dyrere enn omkamper.

Trøsten for deg som synes akser og samferdsel er “kjeeeedelig”, er at du kan vektlegge helt andre saker i lokalvalgkampen. På fylket handler det om vedlikehold av fylkesveger, samferdsel, videregående skoler, kultur, regionalutvikling og fylkekommunale tannlegetjenester. I kommunene har vi eldreomsorg, sykkelveger, integrering av flyktninger, bygging av hundeparker, samt byfornying, økonomisk kontroll og styring, barnehager og barne- og ungdomsskoler m.m. Noe for enhver.

Så lenge flertallet er som det er på Stortinget vil de fortsette å jobbe for fergefri E39 og Møreaksen. Så sånn sett er det faktisk ikke et aksevalg nå. Selv om det kan tolkes som et "politisk signal” så har det ikke noen reell innvirkning. Historisk sett er det også ikke tradisjon at Stortinget gjør om på langsiktige prosjekter som fergefri E-39 er.

Jeg personlig er for Møreaksen, fordi jeg ser på det som et statlig finansiert kinderegg som både fører til fjordkryssing og samtidig knytter ca 4500 mennesker til fastlandet, uten at dette er en kostnad som belastes fylkeskommunen eller lokale kommuner. Samtidig forsvinner det utgifter for fylket for to fergestrekninger (Mordalsvågen - Solholmen og Aukra - Hollingsholmen)  Molde - Vestnes forsvinner også, men den er allerede statlig driftet. Dette blir da frigjorte driftsmidler som kan gå til andre fylkeskommunale oppgaver.

Mest av alt kommer jeg ikke bort fra argumentet om å knytte 4500 mennesker som fortjener det, og et rikt eksportrettet næringsliv til fastlandet. Det lokale næringslivet på øyene omsetter for flere milliarder i året - med produkter som i stor grad selges på et internasjonalt marked. Den beste sorten for lokale distriktsarbeidsplasser vi kan ha.

Møre og Romsdal er eksportfylke nr 1 pr innbygger - og det alene skulle tilsi at det er på tide at Staten satser på Møre og Romsdal - da vi trolig på grunn av mye intern krangling har blitt et fylke som får mindre enn vi fortjener og bidrar med. På tide at vi står sammen nå.

Jeg vil at du skal stemme ved valget, det er det aller viktigste. Og er du fortsatt i tvil, anbefaler jeg at du oppsøker valgbodene og snakker med oss. Møreaksen er tross alt kun nevnt med en linje i Molde Venstre sitt valgprogram. Resten handler om alt annet, som berører oss heile livet i heile Molde.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal