Tilgrisingen er også trafikkfarlig

foto
Statens vegvesens kontrollstasjoner gir ofte bruksforbud til lastebiler fordi det renner sleipt fiskevann fra lasten. Foto: STATENS VEGVESEN