I 2013 fikk Gossen barne- og ungdomsskole en drømmeskole til hele 304 millioner kroner, et prosjekt som ble møtt med enstemmig støtte fra politikerne. Dette står i skarp kontrast til realiteten ved Julsundet skole. Fem år senere, da arkitekttegninger og våre drømmer for Julsundet skole og fleirbrukshus ble vraket, stod vi igjen med et budsjett på kun 128 millioner kroner. Dette har ført til vilkårlige kutt i både kvadratmeter og kvalitet.

Denne ulikheten, manifesterer seg tydelig i hverdagslige situasjoner, som påvirker både elever og lærere. Ta for eksempel garderobeforholdene. I henhold til regjeringens anbefalinger, skal garderober i grunnskolen, være oversiktlige og funksjonelle, spesielt i småskolen hvor elevene ofte tilbringer hele dagen inkludert SFO-tid. På Julsundet skole er realiteten en annen: Trange garderober hvor 80 elever må stue seg inn mellom tette garderobeskap, noe som skaper daglige konflikter og tap av verdifull undervisningstid.

På Gossen barne- og ungdomsskole derimot, ser vi et helt annet bilde. Med tre separate rom for småskolelærere til arbeid, pauser og møter samt godt planlagte garderober, en til hvert trinn, skapes et langt mer funksjonelt og behagelig arbeidsmiljø. Dette står i sterk kontrast til Julsundet, hvor teamene må dele et enkelt rom for alle disse funksjonene.

Jeg blir ytterligere frustrert, når jeg ser forslag, om Aukra Høyres planer, om å bygge pumptracks på skolene til en pris av 8 millioner kroner. Mens dette kan være et positivt tilskudd til fritidsaktiviteter, kan disse midlene mer effektivt anvendes til å forbedre de grunnleggende forholdene på Julsundet skole.

Ordfører, Helge Kjøll, brukte nesten en hel side i avisen, på å framlegge, hvordan man kan skape økt bo og bli lyst i kommunen. Men hvordan kan vi snakke om livskvalitet og vekst i Aukra, når vi ikke engang kan tilby våre barn og unge adekvate skoleforhold?

Julsundet står for en betydelig del av befolkningsveksten i Aukra, og fortjener en skole som reflekterer dette.

Det står på papiret at Julsundet skole, er en topp moderne skole fra 2018. Virkeligheten for de som arbeider og lærer der daglig, forteller en annen historie. Etter fem år som lærer på min tidligere barne- og ungdomsskole, har jeg opplevd den mest krevende perioden i min lærerkarriere. Det er på tide at vi adresserer disse skjevheter og jobber for en rettferdig fordeling av ressurser i Aukraskolene.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal