Men hva legger vi i en god skole? På tross av at posisjonen i Molde har både bygget ny skole og økt budsjettet til oppvekst, så er det fortsatt rammer som sprekker og overforbruk. Mye kan forklares med en mer krevende skole, større utfordringer blant elever og også flere andre, små og store grunner.

Selv om verden aldri er perfekt, så er det tydelig at skole er et område dagens posisjon har prioritert - selv om det fortsatt er utfordringer for mange.

Etter pandemien har fraværet økt i skolene, utenforskap er økende. Molde Venstre ønsker primært å ta tak i nettopp utenforskapet. En god skole i Venstres ånd er en skole som fanger opp de som faller utenfor.

Vi vil at en lærer skal være en lærer, og vi må bygge teamet rundt læreren. Vi ønsker å styrke skolehelsetjenesten og tidlig psykisk helsehjelp. I tillegg ønsker vi på ungdomstrinnet å skape en mer praktisk skole - hvor praktiske elever kan utfolde seg like sterkt som teoretiske elever. I kombinasjon med praksisplasser kan skoletrøtte elever få en tilhørighet utenfor skolegården - og legge et større grunnlag for å lykkes, kanskje med et fagbrev i nær fremtid.

Mestring er nøkkelen - og alle mestrer ikke det samme. Det er viktig at man finner områder hvor unge mennesker kan føle mestring. Derfor vil Molde Venstre jobbe for et praktisk tilrettelagt tilbud for elever som trenger en litt annen skolehverdag. Nøkkelen til en god skole er å bli sett, og la læreren være lærer. Rundt læreren må vi bygge et team som er i stand til å få tilliten fra elevene og kompetansen til å se og støtte opp for å skape en skole hvor alle føler mestring og tilhørighet.

Skolen skal være et sted man gleder seg til - da kan ikke alle trykkes gjennom den samme boksen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal