Pasientenes store dag på Hjelset

foto
Statsmi nister Erna Solberg la lørdag ned grunnsteinen som markerer at det nye akuttsjukehuset på Hjelset bygges. Foto: Marit Heiene