Fr. Nansens gate er svært trafikkert, og en av få sør/nordgående traseer som gjenstår i Molde sentrum. Busser og personbiler til og fra Nordbyen, varetransporter, ambulanser, syklister, etc., etc. går daglig i en jevn strøm på denne gaten. Fr. Nansens gate har 30 km fartsgrense, er ikke regulert som forkjørsveg, og har flere sidegater. Jeg vil her påstå at en veldig liten del av trafikantene overholder fartsgrensen, farten er ofte svært høy, og høyreregel blir ikke respektert. Trafikkontroller er en mangelvare her.

En hel del offentlige institusjoner befinner seg i dette området av byen; Molde v.g. skole, Kirkebakken omsorgssenter, legevakt, og i løpet av siste årene også kulturskole og krisesenter, alle disse medfører stor trafikk. Bygges det her i tillegg ei blokk med ni leiligheter, sier det seg vel selv at trafikken vil øke betraktelig. Jeg undres hvilke tanker kommunen har om disse utfordringene.

Ved å bygge ei stor blokk, vil avstand mellom blokka og gaten ut fra tegninger se ut til å bli minimal, og svært farlig å bevege seg i. Ang. utsikt: «Ifølge Berild er utsikt og solforhold gode på tomta, men naturlig nok begrenset på bakkeplan.» Men hva med allerede bakenforliggende eksisterende bebyggelse,  som ved plassering av ei svært høy blokk fullstendig vil miste den lille resten av utsikt som finnes i dag.

Beboer i området

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal