I to faser i livet har alle behov for hjelp fra andre: når man er liten, og når man er gammel. De fleste har familie som kan gi omsorg, men ikke alle. Noen ganger overskrider omsorgsoppgavene også det som familien kan gi. Da må samfunnet trø til. Fordeling av omsorgsoppgaver for de som ikke kan klare seg sjøl, var selve opphavet til lokaldemokratiet, har islandske velferdsforskere hevdet i mange tiår. Nye studier av Magnus Lagabøter sin Landslov fra 1274 viser hvordan plikten til å gi fattige hjelp ble presisert i loven.

De primære oppgavene om å gi omsorgstrengende og fattige hjelp blir dessverre oversett av mange kommunepolitikere. Motto for Molde er å bli «Beste næringslivskommune». Hva om dette ble endret til «Beste kommune for barn og gamle»? Ville det gjort Molde mindre attraktiv?

SV har konsekvent støttet tiltak som kan gjøre livet til omsorgstrengende og mindre priveligerte bedre. SV har kjempet for at barn med særlige behov skal få utbytte av å gå på skole; for at gamle skal få omsorg i sitt nærmiljø; for at barn (og andre) kan sykle i stedet for å være avhengige av å bli skysset av mor eller far; for at barn som flytter hit fra andre land, skal få effektiv opplæring i norsk; for å skape ordninger som gjør at pengemangel ikke er et hinder for å delta i fritidsaktiviteter. Mye gjenstår, mer kan gjøres. Stem SV til kommunevalget!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal