Til tross for imponerende utvikling, savner jeg én essensiell ingrediens - en restaurant.

Hotellet er stengt, og selv om kulturhuset har reist seg majestetisk, mangler det en arena for felles måltider og samvær. Er en restaurant virkelig så viktig?

Ja! Middagsbordet er ikke bare et sted å spise; det er der vi feirer, sørger, deler gleder og bygger business. Fra vugge til grav.

I millioner av år, har mennesker samlet seg rundt mat. Fra tidenes morgen samlet vi oss rundt ildstedet og delte dagens fangst med våre nærmeste. Å sitte rundt ildstedet ga en mulighet til å dele historier, erfaringer og ideer. Gjennom slike øyeblikk ble fellesskapet styrket, båndene mellom mennesker vokste, kulturer møttes og ideer ble til nyttige verktøy.

Maten har alltid vært mer enn bare en nødvendighet for å mette sulten. Den har vært et sosialt lim som knytter mennesker sammen, skaper minner, og former fellesskapet.

Forskning fra Univeristy of Oxford understreker at sosiale måltider har en positiv innvirkning på trivsel og tilhørighet i ett samfunn.  «Sosial eating connects communities» påstår de. Og jeg er overbevist om at det er riktig. Å dele et måltid med andre åpner dører for å bygge relasjoner, god kommunikasjon og skaper et inkluderende miljø. Matbordet er det stedet hvor vi tar oss tid til å sette oss ned og snakke sammen. Det er et fristed fra alle pulsklokker, likes på sosiale medier og pushvarsler fra VG appen.

Det er over matbordet vi knytter bånd. Det er her vi feirer at et nytt barn har kommet inn livet, vi skåler for bursdager og vi sørger sammen og minnes de kjære vi har mistet. Det er her vi pleier hverdags-kjærligheten med en date på en vanlig onsdag.  Det er her vi tar med kollegaer og bygger team og lærer andre kulturer å kjenne. Det er her vennskap dannes og ideèr skapes og business bygges. Fordi vi er til stede. Uten kamera. Uten filter. Uten hæsjtæggs. Bare vi, deg og oss. Samhold.

Mat og business

Så hvordan skaper vi en restaurant i Aukra? Aukraværingene har klart det før. De viser gang på gang at de får til alt, bare de står samlet om det. «Familien Aukra» kan få på plass både hotell og restauranter og skape et yrende folkeliv i sentrum og være et sted folk har lyst å besøke og bo i. Men vi må legge «gammal morro» bak oss og starte med blanke ark, uten begrensninger. For det er da vi evner å se muligheter vi ellers ikke hadde sett. Ved å jobbe som en samlet enhet, med felles dugnadsinnsats, samarbeid mellom lokale bedrifter og kanskje en økonomisk kick-start fra Næringsfondet, kan en etterlengtet restaurant skapes og drives. En restaurant som ikke bare tilfredsstiller sulten, men som blir et pulserende sentrum for møter, feiringer og diskusjoner, som komplimenterer kulturhuset og gjør det mer attraktivt for mennesker å besøke og å bo i Aukra.

Hvem skulle tro at en tallerken lasagne kunne bli grunnlaget for en episk forretningsplan? For så rart det høres ut, henger mat og business sammen. Matkulturen har potensial til å drive gründerskap ved å fremme nytenkning og innovasjon, samtidig som den skaper fellesskap og idéutveksling – avgjørende elementer i å skape nye arbeidsplasser og engasjement på Aukra.

I mine år i næringslivet har jeg plukket opp en gullregel: De beste idéene og forretningsavtalene blir til over en god middag. Hvis vi virkelig vil se endring, nye tanker og et mer pulserende samfunn, er maten en viktig ingrediens i oppskriften.

I dagens samfunn er matbordet fortsatt en sosial samlingsplass. Det binder samfunnet vårt sammen og er essensen av samhold. Restauranter gir oss muligheten til å dele mat og skape fellesskap på tvers av bakgrunner og verdier. Det er her vi kan forme fremtiden for vårt samfunn, et måltid av gangen. Som en familie. Familien Aukra.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal