«Det ligger et håp og en beinhard tro på mennesket som også reiser seg igjen, i denne historien»

foto
Going Grey, 2021: Verket Going Grey til Sønderland er en stedsspesifikk installasjon med variable dimensjoner. Det består av grafiske trykk, metallbraketter, tape på gulv og video. Foto: Kristin Støylen