Ingen kvinner ønsker å føde under transport!

foto