De gruer seg til å møte skolehverdagen igjen. Ingen barn skal oppleve mobbing, det må og skal være et felles mål. Nå roper Høyre varsko og krever at det settes inn tiltak. Arbeidet mot mobbing må tas på alvor, og vi kan ikke akseptere at vi “venter-og-ser" om situasjonen blir bedre. Her må vi handle raskt.

·     Et trygt og godt læringsmiljø er avgjørende for elevens læring, og skolen skal være et trygt og godt sted og ingen av våre elever i Aukra skal måtte gå på skolen med en klump i magen. Mindre mobbing bidrar til mindre frafall, færre med skolevegring og flere elever som gleder seg til å gå på skolen for å møte venner. Derfor vil Aukra Høyre gjøre mer for å bekjempe mobbing.

·     Det er elevene som selv vet best hvor skoen trykker og hva som må gjøres for å skape et trygt og godt skolemiljø for alle. Derfor er det viktig å bygge videre på et tett og godt samarbeid mellom hjem og skole

·     Å skape et bedre og tryggere skolemiljø krever dag-til-dag arbeid på skolen og klasserommet. Det må jobbes grundig og kontinuerlig for å forebygge og fange opp mobbing, og handle raskt når det blir meldt ifra om mobbing. Vi må også ha sterk fokus på den digitale mobbingen.

·     Høyre i regjering innførte en ny og streng mobbelov, tøffere reaksjoner mot skoler som ikke fulgte godt nok opp og mulighet for elever og foreldre til å klage til Statsforvalteren.

      Som politikere kan vi lage lover og regler for å sikre at barns rettigheter ivaretas, men det er hver enkelt skole som må legge ned innsats og jobbe grundig og kontinuerlig for å forebygge og fange opp mobbing. Som skoleeier er det politikernes ansvar at skolene har ressurser, kompetanse og verktøy til å bekjempe mobbing. Det skal vi i Aukra Høyre være med å bidra til.

      Vi ønsker å ha en plan for å sikre god oppføring og overganger mellom skolenivåene (overgangen fra: barnehage til barneskole, ungdomsskole og videregående, som gjerne inkluderer andre aktører som for eksempel PPT).

·    Arbeidet mot mobbing skal starte tidlig, derfor må mobbing og inkluderende fellesskap være et viktig tema i barnehagen.

·    Det må legges til rette for å øke lærere og andre tilsatte i skole og barnehage sin kunnskap om mobbing og inkluderende fellesskap, og forebyggende tiltak. (ref. mobbeloven)

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal