Molde-politikerne presses til løsninger

foto
Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen i Molde foreslår sparetiltak for å få ned kommunens overforbruk. Forslagene kommer til å skape debatt. Foto: Bjørn Brunvoll