Statlige arbeidsplasser

foto
Hvis en legger til grunn at beslutningen om felles lokalisering av Nav-kontorene skal skje, er det svært vanskelig å komme utenom Kristiansund, mener Pål Farstad (V). Foto: Olav Skjegstad