Utasund – kommunen vi gjekk glipp av!

foto
Frå ei felles turistbrosjyre for det som var kommunane Aukra, Midsund og Sandøy. Foto: Øyriket i Romsdal