«Vi vil sterkt oppfordre kommunestyret i Gjemnes om fortsatt å opprettholde sjølstendighetslinja for kommunen»

foto