De siste dagene har flere næringer slått alarm om de høge prisene på diesel og bensin. Bøndene mener de taper penger på hver eneste kilometer de kjører med traktor. Økonomien til bøndene er fra før kraftig presset fordi andre utgiftsposter har blitt dyrere, ikke minst kunstgjødsel. Fiskere melder at de heller lar båtene ligge i ro enn å pådra seg høge dieselkostnader. Og transportnæringa fortviler over drivstoffprisene, og frykter at flere i bransjen ikke kan leve med dieselpriser på langt over 20 kroner literen. Et vogntog som frakter varer mellom Molde og Oslo, bruker gjerne diesel for nærmere 5.000 kroner én veg.

Budskapet fra næringene har sjølsagt blitt fanget opp av regjeringa. Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, sier de følger utviklinga og ser an situasjonen. Arbeiderpartiet ser også hvor hardt de ekstraordinært høge drivstoffprisene rammer næringslivet, ikke minst i distriktsfylker som Møre og Romsdal. For ett år siden, da politikerne diskuterte hvor mye CO2-avgiftene skulle økes, ga Espen Barth Eide (Ap), i dag klima og miljøvernminister, en treffende beskrivelse: «Hvis du skyver fra deg store deler av befolkningen, kan det undergrave klimapolitikken». Nå er det ikke bare klimapolitikken som gjelder, men drivstoffpriser som presser næringene og dermed arbeidsplassene til mange.

Ut fra det vi ser i dag, er det lite som tyder på at energisituasjonen vil endre seg raskt til det bedre. Det betyr høge priser på elektrisk kraft, høge priser på gass og oljeprodukt som bensin og diesel. Her i landet har myndighetene tidligere vist at det kan tas raske beslutninger med avgifter. Fra 1. april 2020 ble momsen satt ned på persontransport, overnatting og kulturtilbud fra 12 til 6 prosent. Ordningen gjaldt for et halvt år. Et liknende tiltak kan tas i bruk for å gjøre drivstoff billigere, ved å halvere vegbruksavgiften og CO2-avgiften som en midlertidig ordning. Kuttes halvparten av særavgiftene på drivstoff, kryper dieselprisen under 20 kroner literen. Det kan endre situasjonen for næringene fra kritisk til krevende. Regjeringa trenger ikke vente lenger.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal