Ordfører Aurdal henger bjella på katten

foto
Det nye sjukehuset på Hjelset. Foto: Helse Møre og Romsdal