Trygg Trafikk er bekymret for sikkerheten på norske russebusser. I samband med det store russetreffet i Kongeparken ble åtte russebusser ilagt midlertidig kjøreforbud.

Samtidig har flere medier, med VG i spissen, avslørt hvordan kommersielle selskap opererer i dette markedet. Enkelte busser blir godkjent og registrert i andre land for å kunne rulle på norske veger.

Dette betyr at norske russebusser ruller rundt med utenlandske registreringsskilt. VG kunne fredag fortelle hvordan en buss som i Norge var registrert for 25 ble godkjent for 82 personer i nabolandet.

Russefeiringen har vært diskutert lenge. Ofte er det de negative konsekvensene og trendene som løftes fram. Russen er heller ikke en gruppe. Russefeiringen er mangfoldig, og det blir for lettvint å utelukkende fokusere på de ekstreme tilfellene. Det er viktig å huske at russefeiringen også har mye bra ved seg.

Lokalt har man startet et arbeid for å gi russen tryggere rammer rundt feiringen. Samarbeid mellom kommunen, kommersielle selskap og russen har gitt resultat. Dette arbeidet kan med fordel videreutvikles. Fortsatt er det slik at russen trenger et sentrumsnært sted de kan ha tilhold.

At media de siste åra har sett et mer kritisk søkelys på aktørene bak russebussene er viktig. Det handler om sikkerhet, og hvordan unge mennesker blir møtt når de kommer med legetime forbrukerklager. Inntrykket er at dette markedet trenger en sterkere regulering og oppmerksomhet.

Derfor støtter vi Trygg Trafikks oppfordring om at Samferdselsministeren bør se på saka. Enkelte av reglene kan umulig være skrevet med tanke på at aldrende russebusser skal ha unntak. Slik det fungerer nå er det gamle busser med unntak fra regelverket som er mest ettertraktet som russebusser. S

lik bør det ikke være. Dersom det er slik at busselskapene utnytter smutthull i regelverket må disse tettes.

Russen som kjøper eller leier en dyr buss må få mer hjelp av lovverket. Slik kan man legge til rette for en tryggere russefeiring.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal