Hele 1459 bidrag strømmet inn i ukene etter at vi ba folk fortelle hvilke naturopplevelser de er redde for at skal forsvinne. Det gjør inntrykk å lese folks egne ord om hva naturopplevelsene betyr for dem, hvorfor de frykter at de skal forsvinne og hva det vil bety for dem. Å gå gjennom bidragene, har vært som å lese mange hundre kjærlighetserklæringer, men som også er preget av alvor og bekymring.

Etter kategorisering, vurdering og diskusjon har en uavhengig jury bestående av personer med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv, trukket fram ti naturopplevelser som går igjen, og som er truet:

  • Nærnatur

  • Urørt natur

  • Gammelskog

  • Stillhet og mørke

  • Kyst og strandsone

  • Levende hav og fjord

  • Fugleliv og naturlyder

  • Frodig flora og yrende dyreliv

  • Høsting på naturens premisser

  • Skigåing, årstider og snørike vintre

Juryen skriver i sin begrunnelse at opplevelsene folk har nominert både er knyttet til hva natur er og hva den ikke er. For i en oppjaget hverdag med tidskrav, lyd, lys og andre mennesker, kan natur være nettopp det pusterommet vi trenger for å leve, ikke bare eksistere.

De poengterer også at de fleste truede naturopplevelsene henger sammen, og de i stor grad kan knyttes til vår egen aktivitet. Vi blir flere, vi vil raskere fram, mange vil ha flere og større hytter, og vi forbruker mer av alt – ikke minst energi. Energi krever inngrep, deler av den gir utslipp av klimagasser, og energien kan brukes til utelys på hus og hytter som igjen truer synet av stjernehimmelen – og insektene. Og slik fortsetter det. Prisen er høy, for tapet av natur går ikke bare ut over artene rundt oss – det går ut over vår egen helse og livskvalitet.

Nå som vi vet hvilke naturopplevelser nordmenn er mest redde for å miste, er neste steg å legge en slagplan for å ta vare på opplevelsene for fremtiden. De fleste beslutninger som avgjør tilgangen på naturopplevelser blir tatt i kommuner og fylkeskommuner. For naturen er lokal og det er arealpolitikken også.

I valgkampen skal vi derfor utfordre politikerne på å gjøre mer for å ta vare på de fantastiske opplevelsene naturen gir oss. Og så snart de nye kommunestyrene og fylkestingene er valgt, skal de få rødlista for truede naturopplevelser fra oss – sammen med politiske forslag til hva de kan gjøre for å bevare dem. Før den tid kan du stemme over den eller de naturopplevelsene på lista som du mener det er viktigst å arbeide for å bevare, på verdtåbevare.no.

Husk også at du som velger kan utfordre politikerne dine på saker du bryr deg om. Og vær bevisst på at din stemme til et parti også er en stemme til det partiets naturpolitikk, så sørg for at den er god og ivaretar naturen som er viktig for deg.

Nesten alle nordmenn er naturelskere, og vi kan ikke lenger ta naturen for gitt. Det er på tide å minne både hverandre og politikerne våre om at kjærlighet forplikter.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal