Etter 18 år fortalte Aina Myrvik (34) om hvordan hun opplevde tida på ungdomsskolen. Hennes historie fra Bergmo ungdomsskole i Molde gjør inntrykk. Aina Myrvik fikk ungdomstida ødelagt av mobbing. Stygge kommentarer ble en del av hverdagen. Etter at hun fortalte om det som skjedde har Myrvik fått mange støttende tilbakemeldinger. Hensikten med å fortelle har vært å fortelle at det finnes håp. Samtidig viser Aina sin historie hvordan det som skjer i ungdomstida setter spor.

Mobbing har i flere tiår blitt definert som et stort samfunnsproblem. Visjonen om null mobbing i skolen har dessverre vist seg vanskelig å nå. Det betyr ikke at det er greit å gi opp. Det er nok større oppmerksomhet rundt dette temaet i dag enn det var tidligere. Samtidig har også ungdommers hverdag endret seg, og med det har mobbingen endret form. Dette stiller store krav til skolen. Alle barn har etter opplæringsloven krav på en trygg skolehverdag. For å skape trygghet må man raskt ta tak i de sakene som kommer til overflata. Det må være trygt å varsle, og skolen har plikt til å iverksette tiltak.

Mobbeombudet i Møre og Romsdal forteller at de er kjent med mange saker der elever ikke makter å gå på skolen. Slik skal det rett og slett ikke være. Ungdom skal være trygge på skolen. Skoler og barnehager har en handlingsplikt i mobbesaker. Mobbeombudet opplyser at de årlig får kjennskap til 100 saker i fylket. Ulike undersøkelser indikerer at det er store mørketall. I skoleverket snakkes det mye om tidlig innsats med tanke på læring. Dette gjelder også i mobbesaker. Man må ta i utfordringer tidlig, og det må være god kommunikasjon mellom trinn og skoler. Ikke minst gjelder dette i skifte fra barne- til ungdomsskole eller ved skolebytte. Statsforvalteren har på sine nettsider oppdatert informasjon om barn og unges rettigheter. Dersom skolen ikke iverksetter tiltak i løpet av en uke kan statsforvalterens varsles. Voksne som ser mobbing i skolen må si fra, og barn som varsler fra må bli tatt på alvor. Mobbesaker må ikke gjemmes bort. Det skaper tillit når mobbesaker blir løftet opp, og jobbet skikkelig med.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal