Sterke reaksjoner på forslag om eldrekutt

foto
Administrasjonen i Molde foreslår en reduksjon i antall sjukeheimsplasser i den nye storkommunen. Foto: Øystein Bjerkeland