I mars i fjor reiste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo EU-spørsmålet på nytt. I en kronikk i Aftenposten argumenterte han for at Norge burde se på sitt forhold til Europa og EU med nye øyne. Spørsmålet ble aktualisert etter at Russland invaderte Ukraina. – EU er ikke bare vår beste garantist for fred og demokrati. Det er også det beste svaret vi har på mange av utfordringene det norske samfunnet står overfor, skrev Raymond Johansen.

En ny meningsmåling et knapt år seinere, viser vel ikke akkurat noen stor begeistring for at Norge skal bli medlem. Men den viser at nå er en av tre nordmenn er positive til EU-medlemskap. Opinions meningsmåling (gjort for Altinget og ABC Nyheter) viser likevel at det fortsatt er et bestemt nei til EU 51 prosent svarer nei, mens 31 prosent svarer ja. 16 prosent har ikke gjort seg opp noen mening, skriver Altinget. – Støtten til EU medlemskap var på bunnpunktet i finanskrisen, da det var samarbeidsproblemer innad i EU. Etter dette har støtten i befolkningen sakte, men sikkert gått oppover, sier rådgiver Martin Stubban i Opinion til Altinget.

Vi har som kjent hatt to store EU-debatter i Norge, foran folkeavstemningene i 1972 og 1994. Etter den siste i 1994, har tilhenger av norsk medlemskap i EU stort sett hatt konstant motvind. I meningsmåling etter meningsmåling har det vært større motstand mot norsk tilslutning, enn folkeavstemningen viste. Før krigen i Ukraina gikk Storbritannia ut av EU, i flere andre medlemsland var det sterke krefter som arbeidet for å gå ut av unionen. Nå er kanskje støtten sterkere innad i EU enn på mange år.

Et år etter at Raymond Johansen etterlyste en ny diskusjon om Norges forhold til EU, er ikke aktualiteten blitt mindre. Det er nå snart 30 år siden avstemningen i 1994. Bare av den grunn burde temaet være på dagsorden i vårt samfunn. Vi tror at en ny EU-avstemning igjen ville endt med «Nei» igjen, hvis den ble holdt i dag. Men flere meningsmålinger har vist at de yngre velgerne er mer positive til EU. Det gir grunn til økt optimisme på Ja-siden.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal