Årsmøtet i Aukra arbeiderparti har vedtatt å ville kontakte sentrale politiske beslutningstakere for å formidle vår bodskap om det framtidsretta Møreaksen-prosjektet. Med påminning, oppfordring - og rettmessige krav - om igjen å prioritere prosjektet E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) i den første seksårsperioden.

Samferdselsprosjekt av ein viss storleik tek omtrent utan unntak ein menneskealder minst, for å kunne bli oppstarta. Møre og Romsdal fylke er intet unntak, og ligg i snitt langt over denne menneskelege tidsintervallen. Dessverre.

Derfor vil vi minne om nokre beslutninger som er fatta sidan 2005:

·         E39 Ålesund - Molde «Møreaksen», har som kjent blitt anbefalt - og prioritert i alle aktuelle kommunar.

·         2011: Konseptvalgutredning (KVU), Konklusjon: Møreaksen er beste trasévalg.

·         «Temaplan samferdsel: Fergefri E39 gjennom Møre og Romsdal» ble utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune i 2006-2011. Konklusjonen var at Møreaksen peika seg ut som beste trasévalg. Vedtatt i Fylkestinget.

·         Departementsbehandling av KVU og KS1 (2012-2014). Konklusjon: Møreaksen (Tautra-alternativet) vedtas som trasé. Samferdselsminister Solvik-Olsen beslutta på vegne av regjeringa i 2014 - det endelege trasé valet (Tautra-alternativet).

·         Juni 2016: Høyringsuttale fra Fylkestinget i Møre og Romsdal til Nasjonal transportplan (NTP), Fylkestinget prioriterer Møreaksen på topp av fjordkryssingane på E39.

·         Juni 2017: Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP) vedtatt i Stortinget. Møreaksen vedtas som prioritert prosjekt, med mulighet for anleggsstart.

·         Ved siste behandling av Nasjonal transportplan i 2021 - vedtok heile 83 prosent av Stortingets medlemmer å prioritere E39 Ålesund - Molde (Møreaksen).

Årsmøtet i Aukra Arbeiderparti forventar at våre sentrale politikarar i Storting og regjering fylgjer opp tidligare vedtak og prioriterer Møreaksen ved rullering av NTP til våren.

Katrine Rindarøy, gruppeleder Aukra Ap Kevin Solem, leder Aukra Ap

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal