De siste dagene har Molde kommunes forskjellsbehandling av idrettslag angående permanent opphenging av sponsorlogoer på kommunale idrettsanlegg vært tema i RB. Dette har vært tema over tid, både gjennom brukerutvalg for idrettens hus, samt gjennom direkte dialog mellom representanter for ulike idrettslag og kommunen.

I onsdagens leder tok Romsdal Budstikke til orde for at kommunen må spille på lag med Sportsklubben Træff. Før jeg går inn i denne konkrete tematikken vil jeg understreke at Sportsklubben Træff har opplevd god og positiv dialog med Molde kommune rundt behovene for utbedring av anlegget på Reknes for å oppfylle kravene som stilles i Post Nord-ligaen. Her har vi god fremdrift og vi ser virkelig frem til å kunne invitere til hjemmekamper med både oppgraderte fasiliteter for tilskuere og et banedekke som tilsvarer nivået på spillet på banen.

Sportsklubben Træff er for mange kjent som en dugnadsdrevet breddeklubb som skaper gode tilbud for barn og unge innen både håndball og fotball. Vi gjør store investeringer dette året for å oppgradere våre anlegg for barn og unge. Samtidig er vi faktisk også en del av norsk toppfotball. Vi skal i år stille to seniorlag i 2. divisjon for henholdsvis Dame og Herre. I Post Nord konkurrer vi mot klubber med helprofesjonelle spillerstaller og ressurser vi i dag bare kan drømme om. Likevel skal vi klare å slå godt fra oss og vi har en klar ambisjon om å holde oss i divisjonen og fortsette å utvikle klubben. Dette er ikke bare viktig for oss som er oppvokst i grønt og hvitt. Vi ser at vi er en attraktiv klubb for studenter ved HiMs Sports Management-studier. Træff er et sportslig godt alternativ for unge, talentfulle spillere som kanskje ikke er klar for nåløyet lengre opp. Damefotballen trenger økt bredde og vi skal fortsette å utvikle vårt tilbud og derigjennom bygge flere arenaer for jenter som ønsker å utvikle seg som fotballspillere. Alt dette, både topp og bredde, hadde vært en umulighet uten de mange fantastiske støttespillerne vi har med oss, og vi trenger flere! De som bidrar til å skape gode idrettstilbud i lokalsamfunnet fortjener å bli løftet frem og få den heder de kan få. Det er dette vi ønsker om når vi ber om å få ha noe av vår profilering mer permanent oppe ved noen kommunale anlegg.

Avslutningsvis så er det på sin plass å påpeke at det politisk vedtatte unntaket fra kommunens reglement vanskelig kan forsvares. Vedtakets utforming fremstår klart å forfordele ett enkelt idrettslag i ett av kommunens anlegg. Dersom kommunens argumentasjon rundt manglende fleksibilitet i saken skal være likebehandling så fremstår det politiske vedtaket underlig. Sportsklubben Træff ber om at Molde kommune i større grad viser vilje til dialog rundt temaet og ser på mulighetene for et nytt vedtak som tydeliggjør mulighetsrom for unntak, også for andre idrettslag ved kommunale anlegg.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal