Ordskifte med Knut Ødegård om Raudsand - jord, vann og folk – og Volva

foto