Skal vi leve i den romantiserte fortiden «med nynorsken som song» eller i nåtiden og fremtiden og utdanne neste generasjons arbeidstakere?