Slike nifse bilder bør prege valgkampen

foto
Brannmannskaper forsøker å få kontroll over en enorm skogbrann som tar bolighus ved Doyle i California. Foto: AP/NTB