En viktig rekrutterings-kampanje

foto
Elever fra hele Romsdal fikk teste seg sjøl i sjåførsetet. Vi tror at bransjeorganisasjonenes kampanje kan være med på å heve yrket. Foto: Vidar Myklebust