Trygve Slagsvold Vedum fikk mange beskyldninger for å være både populist og uansvarlig i sin tid som opposisjonspolitiker. Det samme fikk hans forgjenger Siv Jensen, før hun ble finansminister. Men det er en god norsk modell at de påstått uansvarlige blir ansvarlige når de havner i posisjon. Fra begge sider på den politiske skala.

Regjeringen la torsdag fram revidert budsjett for staten som skapte ulike reaksjoner, men så vidt vi kunne se var det ingen som beskyldte finansminister Vedum for uansvarlighet. Hans hovedbudskap var derimot et mantra som har preget norske statsfinanser i tiår: Vi skal ha en ansvarlig forvaltning av våre enorme oljeinntekter, slik at ikke renter og annet løper løpsk.

Det er bred politisk enighet i Norge om handlingsregelen, den som skal hindre en uansvarlig bruk av oljeformuen. Et visst overforbruk regnes ikke som uansvarlig, framleggingen av nasjonalbudsjettet torsdag var i den tradisjonen. Noen økonomer mener at budsjettet ville øke risikoen for flere rentehevinger, andre mener at dette budsjettet neppe ville på påvirke renteutviklinga.

Regjeringer har ingen enkel sak med å skulle styre en nasjons finanser under dagens situasjon. Vi har akkurat lagt bak oss en unntakstilstand på grunn av pandemi, og går inn en ny krise med krigen i Ukraina. Summen av kriser har gitt en kraftig prisstigning, press på forsyningskjeder og knapphet på råvarer. På toppen kommer renteøkninger.

Samtidig går det bra i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er rekordlav og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Da er det en krevende balansegang å bruke akkurat nok penger til at verken renter eller priser øker ytterligere. Nå venter krevende forhandlinger for å få vedtatt et budsjett som mange er misfornøyde med. Men uansvarlig er det ikke.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal