Over tid har kommuner og fylker fått nye oppgaver fra staten, mens pengestrømmen ikke har fulgt med. Nå står mange kommuner og fylker i en umulig spagat mellom å få budsjetter i balanse uten å bryte loven. Da er det ikke budsjetteringen som er problemet, men rammene.

Molde Venstre ønsker å jobbe for at en større fordeling går fra staten til distriktene, ved blant annet at en større andel av våre skattekroner tilfaller kommunene og fylkene. I dag går ca 2% av vår innbetalte skatt til fylket, og ca 12% av skatten går til kommunen vi tilhører. Mens hele 86 % går til staten. Molde Venstre vil jobbe for å øke andelen som blir igjen i egen kommune og eget fylke.

Dette vil gi kommunene og fylket et større handlingsrom i krevende budsjetter. Molde Venstre vil ikke stå å se på at viktige oppgaver innen helse og omsorg, oppvekst og skoler forblir uløste på grunn av økte kostnader, som ikke dekkes inn på inntektssiden.

Staten går nå med ca 1000 milliarder i overskudd mens lokalpolitikere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå sliter med å holde budsjettet i balanse.

Det er på høy tid at en større andel av lokal verdiskaping blir igjen der den skapes. Lokalt, og til større nytte og glede for lokalbefolkningen som skaper disse skatteinntektene.

Når det ikke lenger er forsvarlig å ta mer fra utgiftssiden, så må man se hvordan man kan ta grep på inntektssiden.

Enstemmig vedtatt på årsmøtet til Molde Venstre

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal