Dette samarbeidet har blant annet manifestert seg gjennom utdanningssektoren, hvor elever fra Søre Hustadvika har beriket vår ungdomsskole med deres tilstedeværelse. Denne symbiosen av kultur og fellesskap har ikke bare styrket båndene mellom våre kommuner, men også belyst en viktig mulighet – en sammenslåing av Søre Hustadvika med Aukra kommune.

Fordelene ved en slik sammenslåing er mange

Ved å innlemme Søre Hustadvika inn i Aukra kommune, vil vi kunne sikre at beslutninger som tas er mer representativ for interesser og behov på fastlandet. Dette vil styrke demokratiet og sikre at stemmene våre høres høyere og klarere.

En sammenslåing vil tillate en mer effektiv fordeling av ressurser og bedre koordinerte tjenester. Dette betyr potensielt forbedringer i alt fra lokal transport til offentlige tjenester som skoler og helsevesen.

Med en større, mer samlet kommune, vil vi stå sterkere i å tiltrekke investeringer og fremme økonomisk vekst. Dette vil ikke bare gagne næringslivet, men også hver enkelt innbygger ved å skape flere jobbmuligheter og forbedre livskvaliteten.

En sammenslåing vil også være en mulighet til å berike vårt kulturelle og sosiale liv. Gjennom en styrket og større kommune, kan vi arrangere større og mer varierte arrangementer, styrke idretts- og fritidsaktiviteter, og generelt fremme et mer dynamisk samfunn.

Vi står ved et veiskille, hvor valget vi tar i dag vil forme fremtiden for Julsundet og områdene rundt. Det handler ikke bare om geografisk nærhet, men om en dypere forståelse av våre felles verdier, behov og potensial.

La oss ta skrittet mot en sammenslåing som ikke bare styrker vår demokratiske stemme, men også vårt fellesskap. Sammen kan vi bygge en lysere fremtid for Julsundet, og for alle våre innbyggere i en utvidet Aukra kommune.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal