En av «blåskjorteopprørerne» på Trohaugen som Geir Stokkeland skrev om tidligere i et innlegg er blitt ny daglig leder i Møreaksen. Dette har på nytt frisket opp debatten om «aksevalg» slik at vi ved kommende lokalvalg nok en gang kan få et resultat prega av denne saken, og det kan være bra.

Ser videre at noen velger å se på MA som en «gavepakke fra staten». Det kan så være for de som får betalt «egenandelen» av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller andre. Men for de aller fleste som må betale dette av egen lomme, uten å få noen annen fordel enn å reise akkurat når en selv vil, ser trolig ikke like positivt på saken. Og, i mange tilfeller vil kunne reise gratis når en ikke har behov for bil på andre siden.

Det handler selvsagt om bompenger. Selv om vi ikke kjenner nøyaktig hva disse blir, så vet vi hva de er stipulert til i «Faglig grunnlag for lokalpolitisk behandling» 21. april 2022 Statens vegvesen, Transport midt, og gjelder bare for «Trinn 1 Vik -Molde».

Det første som legges merke til er at det er den lokale og den regionale trafikken som utgjør mesteparten av trafikken. Det betyr at det er de som må betale mest bompenger.

Tallmaterialet som benyttes til «elendighetsbeskrivelse» av dagens situasjon er innhenta før vi fikk 20 min. avganger på Molde - Vestnes og er dermed lite relevante i dag.

De 162 registrerte trafikkulykkene på strekningen E39 Ålesund – Molde som det vises til, gjelder i svært liten grad «Trinn 1», om noen. Tvert imot: «E39 Ålesund-Molde, trinn 1 Vik-Molde er beregnet å gi en økning i antall drepte og hardt skadde på om lag 0,1 per år med og uten bompenger. Økningen kommer av overføring av trafikk fra ferje til veg».

Gitt en 20 års bompengeperiode, må det kreves inn i bompenger på «om lag 7 620 mill. 2022-kr, der 4 320 mill. 2022-kr dekker deler av investeringskostnaden, 2 950 mill. 2022-kr dekker finansierings kostnader og 350 mill. 2022-kr dekker investering i innkrevingsutstyr og kostnader til drift av bompengeselskapet.» Altså 7,62 mrd. er det som må betales i bompenger i løpet av en 20 års periode. Dette er et beløp som langt oversiger noe annet bompengeprosjekt i Møre og Romsdal, en helt annen «divisjon». Det er også lagt til grunn en årlig prisvekst på 2%, og takstene kan justeres med 20% etter ett år, dersom det «knaker på»

En optimistisk betraktning gir en bompengeperiode på 17 år, en pessimistisk betraktning 25 år.

Sitatene og opplysninger er henta fra «Faglig grunnlag for lokalpolitisk behandling» 21. april 2022 Statens vegvesen, Transport midt, og gjelder bare for «Trinn 1 Vik -Molde».

Tenk om strekninga Breivika – Ørskogfjellet hadde blitt prioritert først. Langt lavere kostnad og kunne ha bidratt til reduksjon i antall ulykker med drepte og hardt skadde!

Vestnes kommune har, som eneste kommune, avvist forslaget til bompenger.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal