Nyvalget av kommunedelsutvalg for Nesset de kommende fire åra har skapt stort engasjement både politisk og blant befolkningen.

Først vil jeg si at jeg har ingen betenkeligheter med Rolf Jonas Hurlen som leder for kommunedelsutvalget. Med sin kompetanse klarer han det utmerket. Og at kommuneadvokaten sier han er valgbar tar jeg til etterretning. Men, det er som Bjørn Ølander med flere har ytret seg om, sammenblandingen av rollen som eneste ansatt i Nesset Vekst, og det at Hurlen i sin rolle skal hjelpe næringslivsaktører og andre med søknader om tilskudd fra Kraftfondet. Samtidig skal han være leder i Kommunedelsutvalget som deler ut disse midlene. Dette er etter min mening vanskelig. Hurlen i Nesset Vekst søker hvert år søker om ca kr. 900000.- til lønn (drift) av kontoret. For meg fremstår det som et være eller ikke være for Nesset Vekst at tilskuddet blir utbetalt hvert år fra kraftfondet. Det blir interessant å følge med på kommunedelsutvalget sine møter som nå skal sendes på kommune-tv.

Har sauset det til

Ja, hvem har gjort det? Valgutvalget la frem sin innstilling gjennom formannskapet, og til første kommunestyret i det nye året. Når saken skulle åpnes, tar ordfører ordet og meddeler at en av medlemmene på listen til kommunedelsutvalget hadde trukket seg. Stor var da min forundring da leder for valgutvalget Olav Erik Witzøe fra Høyre, presenterte det nye listeforslaget til kommunedelsutvalg for kommunestyremøtet den 15.02.24. Der var representanten fra SP og Bjørn Ølander eneste nominerte fra lag og organisasjoner i Eidsvåg som var tatt ut. Ingen av disse to hadde ønsket å trekke seg fra lista. Når da den nye lista fra valgkomiteen inneholder de samme navn fra posisjonen, bare at enda to nye fra Høyre var satt inn, var sausen etter min mening komplett.

Derfor fremmet SV og SP en ny liste med etter vår mening bedre spredning politisk. Og ikke med bare medlemmer fra posisjonen.

Så til spørsmålet fra Svensli om hvilken planet vi kommer fra? Vi som satte opp motforslaget til kommunedelsutvalget i Nesset, og de som stemte for forslaget i kommunestyret var 43% av medlemmene i Molde kommunestyre. De kom fra alle deler av Molde kommune, også fra posisjonen. Så vi er nok fra samme planet Arild Svensli. Nå er valget tatt, og jeg ønsker det nye kommunedelsutvalget lykke til med arbeidet de neste fire åra.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal