Ref. Harald Inge Johnsen sitt leserinnlegg forrige uke.

Ja, prosjektsjef Harald Inge Johnsen. Det er alvorlig når vi registrer hvordan dere i SVV velger å prioritere gjennomføringen av fergefri E39 Ålesund-Kristiansund.

Alvorlig er det når Tidens Krav avslørte i 2020 hvordan dere manipulerte SVV Vest sin rapport om Romsdalsaksen. I tillegg nekter dere innsyn i denne rapporten. Norconsult sin rapport et par måneder etter var ikke mye bedre, med unødvendig dyre løsninger og omveier for Romsdalsaksen.

Alvorlig er det når dere ikke tar hensyn til målene for de nasjonale stamveiene:

·         Unngå store høydeforskjeller som skaper utfordringer med miljø og trafikksikkerhet (Energiforbruk og økt brannfare).

·         Unngå undersjøiske tunneler spesielt – og tunneler generelt.

·         Unngå nasjonale stamveier gjennom sentrumsområder med rundkjøringer og trafikklys.

·         Myke trafikanter skal prioriters – Møreaksen stenger for myke trafikanter.

Alvorlig er det når du sammenstiller E136 gjennom Romsdalen med Møreaksen. Opp Romsdalen fra Åndalsnes har over 3 ganger så lang strekning å bestige høydeforskjellen på – og der slipper man å bekymre seg om selvbergingsprinsippet i trange tunneler.

I ditt leserinnlegg glemte du å nevne at både Oslofjordtunnelen og Ryfast har flate partier eller veldig slake partier. Oslofjordtunnelen er i tillegg bare halvparten så lang som Tautratunnelen.

Høydeprofil med Møreaksen på strekningen Dragsundet-Årø. I tillegg blir det stengt for myke trafikanter og nasjonal stamvei føres gjennom tettbebyggelser. Foto: Romsdalsaksen AS

EU-Kravet om 5% stigning i tunneler kom etter Mont Blanc ulykken i 1999, og ingen i EU kunne den gang tro at noen kunne finne på å bygge en 15 km lang undersjøisk tunnel med kontinuerlig 5% stigning både opp og ned. Det er nemlig ikke bare stigningsprosenten som skaper risiko skjønner du. Det er lengden på 5-prosenten også. Ingen tungbiler er konstruert for slike belastninger. Det er alvorlig.

Alvorlig er det når dere prioriterer den mest trafikksikre delen først – fergene. Der har det NULL alvorlig skadde eller drepte, mens det i følge SMP var 113 drepte eller hardt skadde på veiene i sitt distrikt (sør for Romsdalsfjorden) i perioden 2005-2020.

Alvorlig er det også at dere fremstiller det som at strekningen Ålesund-Vik kommer automatisk etter Vik-Molde. Den som har fulgt med på veibevillinger i Norge vet at det lett tar 50 år før penger til dette kommer. Hvor mange år med E39 via Vestnes sentrum før penger til Vikakslatunnelen kommer? Ser dere bort fra Vestnes kommune sitt aksepterte rekkefølgekrav? Hvor mange liv skal gå tapt alle disse årene, bare for at dere skal presse gjennom Møreaksen først?

Det er ikke annet enn hårreisende å registrere hvordan SVV ivrer for å få på plass selve fjordkryssingen - som er den desidert dyreste delen å bygge, og den som desidert gir minst effekt med tanke på trafikksikkerhet og kost/nytte.

Alvorlig er det å forespeile folk at doble tunneler kommer så snart trafikken passerer 8.000 biler pr. døgn. Hvor lenge har trafikken gjennom Spjelkavika vært over 8.000? Brusdalen? Fortsatt ingen doble tunneler eller 4-felt der.

Vi må bare forvente at det blir trangere om plassen på NTP noen år fremover. Derfor er det avgjørende at det er de trafikksikre prosjektene som kommer først i køen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal