De unge har forstått klimatrusselen

foto
Skal Norge klare å halvere utslippene av klimagasser i løpet av ni år, blir det vanskelig å fortsette å hente opp mer olje og gass fra nye felt. Foto: NTB