Istedenfor forsøker Høyres Mudassar Kapur å halte seg bort fra det brutte valgløftet. Han mener Senterpartiet ikke bør kritisere Høyre som største opposisjonsparti.

Jeg mener det er viktig at velgerne vet hvilket alternativ Høyre står for. For alternativet med Erna Solberg som statsminister er dårlig.

Høyre ønsker en månedlig barnehagepris på 3000 kroner. Senterpartiet innfører en barnehagepris på 2000 kroner. I 190 distriktskommuner reduserer vi barnehageprisen til 1500 kroner. For det er viktig for hele Norge at det bor folk der naturressursene våre forvaltes.

Høyre vil øke veibruksavgiften med 850 millioner kroner. Med Senterpartiet i regjeringen er de samlede bilavgiftene med CO2-avgift, veibruksavgift og trafikkforsikringsavgift på sitt laveste nivå de siste 10 årene.

Høyre vil reversere gratis ferjer, slik at folk og næringsliv må betale på 77 ferjesamband igjen. Med Senterpartiet har unike kystsamfunn fått utjevnet en viktig transportulempe, og prisene på øvrige ferjesamband er halvert siden Erna Solberg var statsminister.

Høyre ønsker å gjøre det straffefritt for alle å gå rundt med rusmiddel som kokain, amfetamin og cannabis. Senterpartiet vil at tunge rusmisbrukere skal få hjelp ikke straff. For alle andre skal narkotikabruk være straffbart.

Vi i Senterpartiet kommer til å holde frem med å føre politikk for å utvikle et levende Norge. Og vi kommer til å påpeke det når Høyre går imot våre forslag for trygghet og verdiskaping over hele Norge.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal