Midsund kommune som egen kommune er «liv laga»

foto