Krigen i Ukraina rammer sivilbefolkningen brutalt. Gjennom TV og på sosiale medier får vi et innblikk i krigshandlinger og hvordan menneskene i hele nasjonen er rammet. Fortvilte og redde mennesker søker ly i bomberom og kjellere, noen prøver å reise til steder i landet de tror kan gi dem trygghet, andre flykter over landegrensene til vennligsinnede naboland.

Det finnes knapt noen i Ukraina som ikke berøres på en eller annen måte av den russiske invasjonen og krigshandlingene som pågår. Uansett hvor lenge krigen i Ukraina kommer til å pågå, kommer behovet for humanitær hjelp til sivilbefolkningen til å være stort.

Allerede før Russland ga militære styrker ordre om å gå inn i Ukraina, var et stort antall mennesker drevet på flukt internt i landet. Mange manglet det mest grunnleggende, som mat, vann, medisiner og et minimum av sanitærforhold. Internasjonale hjelpeorganisasjoner har lenge vært tilstede i Ukraina.

Røde Kors har som eksempel to tusen frivillige hjelpere i landet, pluss 550 ansatte. Det internasjonale Røde Kors oppgir å ha rundt 600 ansatte i Ukraina. Andre hjelpeorganisasjoner står også parat til å gi humanitær hjelp, eksempelvis den norske Flyktningehjelpen og Redd Barna.

Krigshandlingene gjør det umulig å hjelpe sivilbefolkningen som er hardest rammet, men verdenssamfunnet er nødt til å gjøre alt som står i vår makt for å gi humanitær hjelp. En rekke land, blant dem Norge, har allerede lovet penger til humanitær hjelp. Det er bra, men likevel ikke nok til å hjelpe alle.

Det er lett for oss som enkeltmennesker å føle avmakt når så mange er i en desperat situasjon etter hjelp. Norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner har gjort det enkelt for oss å gi penger som trengs for å gi hjelp i form av drikkevann, mat, medisiner, hjelp til sjukehus og annen helsehjelp.

Lokalt finnes det også gode hjelpere. Romsdals Budstikke har fortalt om den store innsamlingsaksjonen som Ukrainahjelpen med Jan Tore Tornes har drevet de siste 25 åra. Hvert år har de samlet inn mellom 50 og 70 tonn klær, sko, utstyr og maskiner og kjørt i lastebiler, i hovedsak til Ukraina.

Ukrainahjelpen viser en forbilledlig måte å hjelpe enkeltmennesker på. Jan Tore Tornes og hans medhjelpere viser også at vi kan bidra på hver vår måte for å hjelpe mennesker i nød. Nå er det sivilbefolkningen i Ukraina som virkelig trenger all hjelp og støtte.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal