Den lovfestede eldreomsorg og verdighet skal ikke rokkes ved