Retiroparken er en unik og spennende park med et viktig grøntareal som vi må ta vare på. En utbygging her vil føre til at området blir ødelagt som rekreasjonsområde og velvære for innbyggerne, det er god helsebot å ha et så stort område rett i bykjernen vår. Molde INP tror at verdien av å ha en slik park, som mange andre stolte storbyer har er sterkt undervurdert.

Og vi mener at samfunnshensyn skal veie tyngre enn private/offentlige ønsker. Og at Molde kommune må lytte på alle de negative merknadene som er blitt spilt inn i saken. Fortetting i sentrum med boligbygging er ikke bare positivt, tenker på støy, mer trafikk etc. Men heller at områder som Retiro skal være grønne lunger i bybildet for alle sammen. Molde har mange planlagte boligfelt rundt omkring, og disse må fylles før man griper tak i nye områder.

Hugo Haltvik Foto: Bjørn Brunvoll

Retiro er et viktig friområde for oss, med all den folkehelse og glede et slikt unikt område gir. Og kan utvikles til en unik “villmarksopplevelse” for innbyggere og besøkende. Sammen med det flotte badeanlegget og friområdet på sjøsiden, vil det bli noe som vil gjøre Molde til en mye bedre by å bo og leve i. Molde INP vil ikke støtte at området reguleres til boligformål, heller ikke deler av det.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal