Sommerens flommer, branner og store ødeleggelser gjør en slik avgjørelse svært omstridt, og mange aviser i Norge har kastet seg på saken og kritisert vedtaket.

Kritikken går etter forventede linjer, om at vi svikter våre barn og skaper uforutsigbarhet for næringslivet. Både aviser og miljøvernorganisasjoner kan bare gjøre seg klar til å fortsette protestene. Det er mange nasjoner som kommer til å følge etter Storbritannia med å skyve på klimamålene, inkludert Norge. De har bare valgt å utsette avgjørelsen, fremfor å utsette klimamålene.

Norge meldte inn svært ambisiøse klimamålsettinger til FN i 2020. Målsettinger som vi ikke kommer til å nå. Dagens regjeringens svar på disse utfordringene har vært å ytterligere forsterke målsettingene, samtidig som de ikke har plan for hvordan dette verken skal gjennomføres eller finansieres. Miljøvernorganisasjonene kan bare gjøre seg klare til å protestere. Det eneste regjeringen har sikret seg i avtalen med FN er et Norge har muligheten til å kjøpe seg fri fra alle forpliktelser, i motsetning til fine ord i Hurdalsplattformen om at alle kutt skulle tas i Norge.

Det er kort vei fra dugnad til gule vester, som vi tidligere så i Frankrike, som protest på høyere dieselpriser. En oppnår ingenting med å løse et problem og dermed få ti nye. Når FN og Guterres vil ha stans i all produksjon av olje og gass, så må en få lov å spørre om de ikke har fått med seg at vi har en krig i Europa, og et av våpenet som brukes er mangel på energi.

Over 80 % av energien som brukes på kloden kommer fra fossile energikilder. Om store deler av denne energien forsvinner, kan en forestille seg hvordan dette ville påvirket arbeidsplasser, samfunn og levestandard. Det satses enorme summer på fornybar energi, men fornybarandelen i energimiksen er mindre i dag enn den var i 1990. Skal verden klare å få ned utslippene må dette gjøres på en måte som folk og samfunn kan stille seg bak. Da må vi lytte til Storbritannia og Rishi Sunak, ikke bare avvise hans forsøk på å få samfunnet med seg på arbeidet.

Vi må slutte å hylle ambisiøse målsettinger som ikke lar seg realisere.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal