Spørsmålet ble ikke reist i retten: Hvorfor ble styret i Helse Midt-Norge (HMN)  sparket i slutten av januar 2012? Gro Harlem Brundtland sa: ”Alt henger sammen med alt”. Hun har rett. Alt har en årsak. Jeg stilte spørsmålet til ledergruppen i Nordmøre Senioruniversitet (NSU). Hvorfor ble styret i HMN skiftet ut?

Ingen kunne gi svar. Jeg måtte gi dem ledetråder, og både Moldetrioen og avisleserne skal få disse:

1. Det var feil når pressen skrev at hele styret ble sparket. En i styret ble ikke sparket, fordi vedkommende ikke kunne bli sparket. Hvem var det? Og hvorfor?

2. Var alle i styret for HMN uønsket? Eller var det bare en de ville bli kvitt? Hvorfor sparket de alle (unntatt en)?

3. Hvem sparker styremedlemmer i et helseforetak?

En i ledergruppen av Senioruniversitetet luktet løsningen. Moldetrioen Rasmussen, Guvåg og Sundsbø: Klarer dere det?

Dere påberoper dere overbevisning om at to fullgode lokalsykehus - ett i Romsdal og ett på Nordmøre - er den beste løsningen. Likevel aksepterer dere ”demokratiske prosesser”, der politikerne gjør et skadelig vedtak for akutte medisinske behov på Nordmøre og i Romsdal, for økonomien og for befolkningen. I tillegg kan  landets 3. største eksportfylke, etter Hordaland og Rogaland gå i oppløsning. Hvilke ”demokratiske prosesser”? Mener dere det som har foregått i Helse Midt-Norge?

Det er utrolig hva politikere kan vedta uten at det rammes av straffeloven. I et demokrati kan heldigvis ikke et vedtak bestå når befolkningen ikke vil godta det. Det er demokrati. Motsatt i diktaturer. Moldetrioen bør holde fast ved det  de alle tre mente er den beste løsningen i sykehussaken – to sykehus.

Tilbake til spørsmålet: Hvorfor ble styret i HMN sparket? Intet svar har kun to årsaker: Enten forstår dere ikke hvorfor, og kan ikke svare; eller vil ikke svare, fordi dere ikke liker svaret. Kanskje noen av avisleserne kan?

Steinar Berge

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook