Torgeir Dahl med flere mener MDG, SV og Frp har skyld i dette. Når fikk disse tre partiene makt til å gjøre flertallsvedtak i kommunestyret? Det Dahl unnlater å nevne, er at Høyres samarbeidsparti SP, og også en representant fra R og en fra Høyre selv, var med på flertallet som klarte å hindre veivesenet sine planer om en gigantisk innfartsvei fra øst.

Dette var et klokt vedtak som vi i MDG gjerne tar vår del av æren for. Så er det dessverre slik at dette vedtaket førte til at det ikke ble utløst midler til gang- og sykkelveier gjennom bypakka.

Denne utdaterte koblinga mellom mer vei og mer penger til gange og sykkel er noe vi må til livs. Når et kommunestyre fatter vedtak som bidrar til mindre pengebruk, bør det i framtida ikke straffes med å miste midler til gang- og sykkelveisatsing. På Stortinget jobber MDG for å få til dette skiftet.

MDG vil kjempe hardt for at Molde skal bli en bedre by å bevege seg i for gående og syklende.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal