«Bestanden i Skorgeelva er sjekka, og det er no godt med både laks og aure her. Sidan den har vore stengt for fiske i to år er det også godt med gytefisk i elva», rapporterer elveeierlaget i søknaden til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Skorgeelva har vært stengt i to år, men er et av 14 vassdrag som nå blir åpnet.

Det er gledelig med enhver seier i kampen for at vi skal ha den rødlista villaksen i våre elver. Gjennom årtier har tusenvis av mennesker kjempet for å bevare og redde laksestammer i elvene langs kysten vår. Det har blitt mange nedturer, men heldigvis også flere seire etter hvert.

Storslåtte Rauma elv er vel kanskje det beste eksempelet. Da elva tidlig på 1980-tallet ble infisert med parasitten Gyrodactylus salaris, så det mørkt ut for den helt spesielle laksestammen i elva. Raumalaksen, som i århundre hadde tiltrukket seg glade fiskere, sto rett og slett i fare for å bli utryddet. Men takket være iherdig innsats ble både Raumalaksens gener reddet og elva etter flere forsøk kvitt gyro.

Det er ei lang liste over utfordringer som har møtt villaksen. Overfiske, sykdom, rømt oppdrettslaks, lakselus, klimaendringer og rasering av elvemiljø er noen av farene. Nå er det nok en ny trussel. Pukkellaksen brer seg nedover kysten fra nord, i økende mengde hver sommer. De siste åra har den uønska gjesten blitt observert i elver helt sør i Norge. Pukkellaksen truer villaksen både i Skorgeelva og Rauma elv.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal