Meldinga om at SAS legger ned sin virksomhet på Molde lufthavn rammer Molde-regionen hardt. I over 50 år har SAS hatt faste ruter fra Årø. Fra februar neste år er det slutt. Næringslivet frykter at endringen vil ramme dem hardt, ikke minst de store eksportbedriftene som reiser videre ut i verden. Idretten som er storbruker av flya på helg, vil også bli hardt rammet. Publikum frykter dårligere rutetilbud, og høgere priser. Historien viser at det er det god grunn til.

SAS er et kommersielt selskap. De viser til negativ passasjerutvikling når de skal begrunne nedleggelsen. Slik sett er vurderingen deres grei, men samtidig brutal. Flybransjen har forandret seg raskt de siste årene. Press på priser og lønnsomhet har gitt store endringer for både passasjerer og ansatte. Man kan trygt si at det har blitt en tøffere bransje, og samfunnsansvaret som mange flyselskap historisk har jobbet etter er i ferd med å forvitre.

Samfunnsansvaret som mange flyselskap historisk har jobbet etter er i ferd med å forvitre.

SAS tenker på sin konkurransesituasjon, og har landet på at de ikke vil fortsette i Molde. Konkurransemyndighetene vurderer nå Norwegian sitt oppkjøp av Widerøe. Etter at SAS trekker seg ut, er det nettopp disse to selskapene alene igjen på Årø. Vi tror at konkurranse er det beste for forbrukerne, og synes derfor at SAS sin beslutning er sterkt beklagelig. Denne gangen er det Molde og Årø som blir rammet. Neste gang kan det være en annen destinasjon, større eller mindre.

Heldigvis holder SAS døra litt på gløtt for en retur, selv om det akkurat nå er krevende. Molde lufthavnutvikling må derfor jobbe etter to spor. I første omgang blir dialogen med Norwegian veldig viktig. Håpet er at de vil trappe opp sin aktivitet nå som SAS blir borte. Samtidig trenger næringslivet i regionen SAS. Dialogen må holdes varm. Målet må være å få tilbake en konkurranse på Årø. Her trenger Molde lufthavnutvikling hjelp fra alle som bruker flyplassen. Private, næringslivet, kulturen og idretten må stå sammen. Slik det står nå er Molde lufthavn betydelig svekket.