Sjøl om det er NTB som har skrevet artikkelen så bør en kanskje kunne forlange av RB at de faktisk sjekker fakta før det publiseres.

NTBs journalist som har skrevet denne artikkelen antyder at snitt temperaturen i 2023 ikke har vært høyere enn dette siden målingene startet i 1850. Dette kan kanskje stemme, men å gå så langt som å antyde at snitttemperaturen sannsynligvis ikke har vært høyere på 100 000 år.

Klimapropaganda av verste slag!

Det skal ikke mye til for å finne ut at dette ikke stemmer. For ca 9000 år side så var Hardangervidda skogkledd og da sier det seg sjøl at snitt temperaturen da var noe høyere en den er i dag. Skog på 12-1300 meter over havet finner du ikke i dag.

Dette klimahysteriet og denne klimapropagandaen fra media, politikere og «forskere» gjennomsyrer dessverre samfunnet vårt i dag på en skremmende måte. Norge har satt seg sjøl i førersetet når det kommer til det grønne skiftet og skal være et foregangsland og være best i klassen . Det koster å ha ambisjoner om å være best. Hvor er vi på vei? Jeg bare spør…

Med vennlig hilsen

Jan Petter Angvik

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal